Asociācijas uzņemšanas nosacījumi

  • Asociācijā var iestāties visi instruktori, kam ir vismaz pirmā līmeņa izglītības sertifikāts, ko izdevusi jebkura no ISIA organizācijām.
  • Asociācijas biedriem ir pienākums:

- klientu apmācībā ievērot ISIA mācību sistēmas principus un metodiku.

-katru ziemas sezonu iesniegt elektroniski Asociācijas administrācijai individuālo instruktora darba dienasgrāmatu – atskaiti par vismaz 20 nodarbībām sezonā.

-reizi gadās piedalīties Asociācijas organizētos kvalifikācijas celšanas bezmaksas kursos ( „refresh” kursi ) 2 darba dienas vakarus pa 5st. katrā vai nākamā ISIA līmeņa kursos;

-reizi gadā nolikt kvalifikācijas eksāmenu slēpošanas tehnikā

  • Iestāšanās maksa Asociācijā ir 70 eur, kas vienlaicīgi ir biedru naudas maksājums par pirmo ( iestāšanās ) gadu;
  • Ikadējā biedru nauda ir 35 eur. Samaksa jāveic asociācijas kontā līdz katra gada” refresh” kursiem . Biedrs var nemaksāt ikgadējo biedru naudu, ja kādu apstākļu dēļ viņš attiecīgajā gadā nestrādā kā profesionāls instruktors. Šajā gadījumā viņam ir neaktīvā biedra statuss, viņam nav tiesību piedalīties bez maksas ikgadējos „refresh” kursos un izmantot citas asociācijas biedru privilēģijas ( atlaides sporta veikalos utt.) Līdzko biedrs atsāk maksāt ikgadējo biedra naudu, tā viņš tiek ieskaitīts aktīvo biedru grupā, viņam tiek izsniegta terminētā ikgadējā uzlīme apliecībai un visas priekšrocības atjaunojas.
  • Tiesības pasūtīt un valkāt asociācijas formu ir instruktoriem, kam kursu beigšanas sertifikāta vai asociācijas regulārā eksāmena atzīme slēpošanas tehnikā nav zemāka par 3 ( piecu ballu sistēmā) vai 7 ( desmit ballu sistēmā )
  • Lai saglabātu tiesības valkāt asociācijas formas tērpu, reizi gadā asociācijas instruktoriem, ir jāliek slēpošanas tehnikas eksāmens, ko inspicē asociāciju uzraugošās Somijas slēpošanas instruktoru asociācijas pārstāvis.