The project "SAFE SLOPE" has ended. The project took place 01.01.2017. - 31.03.2018. The project has been a success and the following has been done in the framework of the project:

 

At the moment, we enter the last and most important phase of the project. Unfortunately, in Latvia the previous winter was not very good, therefore it was difficult to hold all training both for instructor trainers and instructors.

 

 
 
 
 
 
 
Šobrīd komanda darbojas pēdējā - vissvarīgākajā projekta fāzē. Diemžēl Latvijas ziemas laikapstākļu dēļ projekta realizētāji sastapās ar grūtībām noorganizēt visus treniņus instruktoriem un treneriem.

Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" ietvaros saņemts grants slēpošanas instruktoru izglītībai un vadlīniju izstrādei darbam starptautiskā vidē.