Pirmdiena, 02 Janvāris 2017 14:12

Par slēpošanas instruktoru kursiem un līmeņiem

„Latvijas slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija” (LSSIA) organizētie slēpošanas instruktoru 1. līmeņa apmācības kursi un gala eksāmeni notiek atbilstoši "International Ski Instructors Association" (ISIA) standartiem, pie Latvijas augstākā līmeņa instruktoriem (3. līmenis pēc ISIA standartiem) un pieredzējušā somu instruktoru trenera Seppo Keranen virsvadībā.
Sestdiena, 31 Decembris 2016 14:18

Apmācības programma 1.līmeņa instruktoriem

ISIA standarts apmācības veidiem un apmācības stundu apjomam 1.līmeņa instruktoram. „Slēpošanas pamatiemaņu instruktors”   1.Apmācības programmas teorētiskā sadaļa (kopā 12 stundas):                        Biomehānika un didaktika o bērni un pamatlīmeņa pieaugušie (3h) Instruktora loma un atbildība o ievads un pamatzināšanas (1h) Otrā valoda sniega sporta apmācībā un klientu apkalpošanā o Angļu valoda (1h) Drošība uz kalna o (1h) Ekipējums o pamatzināšanas…
Sestdiena, 31 Decembris 2016 14:17

Kursu atkārtota apmeklēšana

  Ja students nav beidzis kursu slimības vai traumas dēļ, ir veicis pilnu samaksu un ir piedalījies mazāk, kā pusē nodarbību, viņam ir tiesības bez maksas ņemt dalību nākošajā kursā piedaloties visās nodarbībās. Ja pārtraukums starp kursiem ir lielāks, kā viens gads, studentam ir jāapmaksā puse jaunā kursa maksas un jāpiedalās visās nodarbībās. Ja students nav beidzis kursu slimības vai…
Sestdiena, 31 Decembris 2016 14:14

LSSIA kursa pārlikšanas nosacījumi

1)     Ja students nenoliek divus no trim eksāmeniem ( teorija, apmācības metodika vai slēpošanas tehnika ) : kurss ir jāiet no jauna un par to ir jāmaksā pilna maksa. 2)     Ja students nenoliek vienu no eksāmeniem, tas ir jāpārliek pilnībā. Ja to pārliek gada laikā un kopā ar nākošo kursu, pārlikšana ir bez maksas. Ja students grib eksāmenu likt atsevišķi,…