Sestdiena, 31 Decembris 2016 16:18

Apmācības programma 1.līmeņa instruktoriem

ISIA standarts apmācības veidiem un apmācības stundu apjomam 1.līmeņa instruktoram.

„Slēpošanas pamatiemaņu instruktors”

 

1.Apmācības programmas teorētiskā sadaļa (kopā 12 stundas):

                      

Biomehānika un didaktika

o bērni un pamatlīmeņa pieaugušie (3h)

Instruktora loma un atbildība

o ievads un pamatzināšanas (1h)

Otrā valoda sniega sporta apmācībā un klientu apkalpošanā

o Angļu valoda (1h)

Drošība uz kalna

o (1h)

Ekipējums

o pamatzināšanas par ekipējumu (1h)

Nacionālie un starptautiskie likumi, noteikumi un organizācijas attiecībā uz sniega sportu apmācību

o nacionāla līmeņa likumi, noteikumi un apmācības sistēma (1h)

Slēpošanas un snovborda vēsture

o īsa slēpošanas un snovborda vēsture (1h)

Tūrisms un mārketings

o Tūrisma un mārketinga pamati; slēpošana skolas loma slēpošanas kūrorta infrastruktūrā (1h)

Komunikācija

o Komunikācijas pamati (1h)

Drošība uz kalna un pirmā palīdzība

o Pamatzināšanas par drošību uz kalna; Pirmā palīdzība un preventīvi pasākumi, kad noticis negadījums uz trases (1h)

 

2.Praktiskā apmācība (kopā 54 stundas):

 

Slēpošanas skolas programma

Tehnisko vingrinājumu un griezienu veidu demonstrēšana pieaugušajiem un bērniem;

Praktiskās zināšanas par kustību specifiku kalnu slēpošanā.

Praktiski un metodiski vingrinājumi pieaugušajiem un bērniem; kustību un kustību kopumu izskaidrošana un demonstrēšana; apmācības stundu praktizēšana un apmācības eksāmeni. Metodiskā apmācība un vingrinājumi, liekot uzsvaru uz:

o slēpošanas prasmju pamat līmeņi (10h)

Tehniskas analīzes prasmju attīstīšana, kļūdu saskatīšana un to labošanas stratēģijas.

o (5h)

Instruktora individuālo slēpošanas prasmju attīstīšana un to izmantošana dažādos apstākļos.

o vieglās un vidēji sarežģītās trasēs (25h)

Snovborda apmācības pamati.

o (4h).