Pirmdiena, 08 Janvāris 2018 21:32

NOSACĪJUMI LSSIA BIEDRIEM ATTIECĪBĀ UZ KVALIFIKĀCIJU, DALĪBU ASOCIĀCIJĀ UN LOGO LIETOŠANU

Pamatojoties uz LSSIA biedru sapulces ( 2017.g 13.febr ) lēmumu un valdes rīkojumu,

lai uzturētu augstu asociācijas reputāciju un rūpējoties par biedru profesionālā līmeņa stabilitāti, sākot ar 2018.g sezonu tiek ieviesti jauni noteikumi , kā tiek pagarināts LSSIA biedra statuss un profesionālā kvalifikācija.

  1. Lai saglabātu aktīvā biedra status, biedram ik pēc diviem gadiem, ir jāpiedalās slēpošanas tehnikas refresh kursā. Kurss notiek kādā no sezonas sākuma darba dienām, vakarā, kopā 5 stundas uz kalna. Kurss tiek izsludināts vismaz nedēļu iepriekš e-mail sarakstē. Viena grupa kursa laikā nevar pārsniegt 12 personas. Ja grupa veidojas lielāka un nav pietiekams treneru skaits, refreš kurss tiek atkārtots , kamēr visi gribētāji ir piedalījušies.
  2. Katram biedram tiek izsniegta uzšuve ar LSSIA simboliem atbilstoši viņa kvalifikācijai. Uzšuve ir ar kvalifikācijas apzīmējumu un derīguma termiņu. Derīguma termiņš ir atkarīgs no eksāmenu atzīmēm, neatkarīgi no valsts , kur viņš ir beidzis kursus un licis sava sertifikāta eksāmenu. Somijas un Krievija ( NRLI ) atzīmju sistēma ir līdzīga mūsējai. Austrijas un citu valstu sistēma tiek pielāgota.

LSSIA uzšuvei derīguma termiņš tiek piešķirts neatkarīgi no tā vai uz izstruktora citas valsts organizācijas izdotā sertifikāta ir termiņš vai tas ir beztermiņa. Ja uz sertifikāta ir derīguma termiņš ( piem NRLI un LSSIA ), tad uzšuve tiek izniegta ar maksimālo termiņu līdz sertifikāta ( apliecības ) termiņa beigām, bet var būt ar mazāku termiņu atkarībā no atzīmēm sertifikātā.

Ja sertifikāts nav terminēts ( piem. FNASI ) , tad LSSIA uzšuves termiņš tiek noteikts pēs atzīmēm slēpošanas tehnikā un sertifikāta izsniegšanas datuma. FNASI sertifikāta derīguma termiņš un atzīmes tiek pielāgotas LSSIA sistēmai.

Visiem aktīvajiem biedriem , kuri vēlas lietot LSSIA logo un uzšuvi līdz 2018.g beigām ir jānoziņo administratoram sava sertifikāta derīguma termiņš un atzīmes, lai var izgatavot un izsniegt attiecīgu uzšuvi.

Biedri, kas vēlas garāku uzšuves termiņu, kā sanāktu pēc viņa sertfikāta atzīmēm vai biedriem, kuriem sertifikāta termiņš jau ir beidzies, ir iespēja nolikt par jaunu eksāmenu un pēc jaunajām eksāmena atzīmēm tiks izsniegta uzšuve. Eksāmenu var pārlikt reizi gadā.

Uzšuvi biedrs var šūt vai piestiprināt pie LSSIA formas tērpa vai sava slēpošanas tērpa. Biedram nav tiesību lietot asociācijas uzšuvi vai citus asociācijas atpazīstamības simbolus citādā formā, kā tikai šādas terminētas uzšuves veidā. Uzšuvi var pasūtīt latviešu vai angļu valodā.

 

LSSIA UZŠUVJU TERMIŅI

LSSIA uzšuves termiņš šim līmenim ir:

1) 1.līmeņa LSSIA sertifikāta ( ekvivalents austriešu “Anwerter” ) max derīguma termiņš ir 4 gadi. Līmeņa nosaukums uz uzšuves “Slēpošanas pamatiemaņu instruktors”

1 gads – Ja tehniskajos griezienu veidos atzīme ir no 2-2,25

2 gadi – Ja tehniskajos griezienu veidos atzīme ir no 2,5-3

3 gadi– Ja tehniskajos griezienu veidos atzīme ir no 3,25-3,5

4 gadi – Ja tehniskajos griezienu veidos atzīme ir 3,5 un augstāka

2) 2.līmeņa LSSIA vai FNASI sertifikātam (pēc LSSIA ieviestās sertifikātu terminēšanas sistēmas) max derīguma termiņš ir 5 gadi. Līmeņa nosaukums uz uzšuves “Slēpošanas instruktors”

2 gadi – Ja atzīme ( grade ) pēc FNASI sistēmas ir 2 vai 2,5

3 gadi -  Ja atzīme ( grade ) pēc FNASI sistēmas ir 3 vai 3,5

4 gadi – Ja atzīme ( grade ) pēc FNASI sistēmas ir 4

5 gadi– Ja atzīme ( grade ) pēc FNASI sistēmas ir virs 4

3) 3.līmeņa LSSIA vai (pēc mūsu jaunā standarta) FNASI sertifikātam max derīguma termiņš ir 6 gadi. Līmeņa nosaukums uz uzšuves “Profesionāls slēpošanas instruktors”

      4 gadi, ja slēpošanas tehnikas atzīmes ir līdz “4” (vai, ja atzīmes nav liktas vispār).

6 gadi  ja atzīmes ir “4” un augstāk.

Pēc šiem termiņiem, lai atjaunotu uzšuvi ( pagarinātu tās termiņu ), visi tehniskie griezieni ir jāpārliek FNASI trenera klātbūtnē , LSSIA kursu laikā Latvijā vai vienojoties ar asociācijas vadību citā laikā un vietā ( treniņnometņu laikā ārzemēs, refresh kursa laikā utml.)

Visiem biedriem , kam termiņš kavalifikācijai jau beidzies, ir iespēja gada laikā līdz 2019.g 1.02 pārlikt eksāmenu un dabūt sertifikāta atjaunojumu. Līdz tam izsniedzam visiem, kas nevar paspēt pārlikt eksāmenu šogad un, kam tas nepieciešams steidīgi, uzšuvi ar derīgumu līdz 2018 g. beigām.

3) Ja biedrs vienu gadu nesamaksā biedru naudu, viņš tiek izslēgts automātiski 10 dienas pēc elektroniskā atgādinājuma izsūtīšanas un atbildes nesaņemšanas.

4) Ja traumas vai citu iemeslu dēļ biedrs kādu periodu nevar strādāt profesijā, tam jāuzraksta iesniegums un attiecīgi viņš iegūst "pasīvā" biedra statusu uz gadu. Pēc šī gada visi tehniskie griezieni ir jāpārliek, lai atjaunotos aktīvā biedra statusā. Pasīvā biedra statusā nedrīkst strādāt par instruktoru ne LV ne ārzemēs. Pasīvā biedra status nav jāmaksā biedru nauda.

5) Ja biedrs tiek sodīts par strādāšanu ārzemēs nelegāli vai pieķerts strādājot par instruktoru Latvijā un nemaksājot nodokļus ( kā pašnodarbinātais vai darba ņēmējs ) , viņš tiek izslēgts no LSSIA automātiski.