Slēpošanas vai snovborda apmācība

Izvilkums no PTAC vadlīnijām par instruktoru pakalpojumu slēpošanas trasēs

Slēpošanas vai snovborda apmācība: Apmeklētāja apmācīšana slēpot vai braukt ar snovbordu speciālista-instruktora vadībā, kas tiek veikta slēpošanas trasē.

 

12. Slēpošanas un snovborda apmācību (instruktoru) pakalpojumi

            Slēpošanas un snovborda instruktoru pakalpojumi, galvenokārt, domāti patērētājiem, kuriem ir nepietiekama pieredze vai nav nepieciešamās iemaņas.

Pakalpojuma sniedzējam jābrīdina patērētāji par apdraudējumiem un riskiem, kas saistīti ar šo sporta veidu, kā arī jāinformē, kā izvairīties no riskiem (piemēram, pielāgojot stiprinājumus, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, sekojot instrukcijām).

   Slēpošanas vai snovborda apmācības var organizēt kā:

-        slēpošanas vai snovborda stundu: apmācības, kuras notiek vienas dienas laikā, ilgstot vienu vai vairākas stundas;

-        slēpošanas vai snovborda kursus - apmācības, kuru norises ilgums ir garāks par vienu dienu.

Slēpošanas un snovborda instruktoriem jāinformē apmeklētāji par drošības aprīkojumu, individuāliem aizsardzības līdzekļiem, piemēram, ķiverēm, brillēm, plaukstas locītavu un ceļu sargiem un to pareizu lietošanu, kā ģērbties un cik nozīmīgs ir atbilstošs aprīkojums. Slēpošanas un snovborda instruktoriem vajadzētu lietot visu aizsardzības ekipējumu, lai trases apmeklētājiem rādītu labu piemēru.

            Slēpošanas un snovborda instruktoriem jāizglīto patērētāji par rīcības plānu nelaimes gadījumu situācijās.

Ja pakalpojumu sniedzējs piedāvā slēpošanas un snovborda apmācības pakalpojumus, tam ir jānorīko atbildīgā persona par slēpošanas un snovborda instruktoru pakalpojumiem. Personai, kas atbild par slēpošanas un snovborda instruktoru pakalpojumiem ir jābūt reģistrētai Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācijā vai tai jābūt citai pēc ISIA standartiem vismaz 1.līmenim pielīdzināmai kvalifikācijai (kritēriji noteikti pielikumā Nr.2) , kas pierāda personas zināšanas un pieredzi. Minētā persona uzrauga, lai slēpošanas trasē slēpošanas un snovborda pakalpojumus sniedzošiem instruktoriem būtu nepieciešamā kompetence un kvalifikācija atbilstoši ISIA standarta vismaz 1.līmenim vai citai pielīdzināmai kvalifikācijai (kritēriji noteikti pielikumā Nr.2) un uzrauga, lai šāda veida pakalpojumus slēpošanas trasē nesniedz nekvalificēti, attiecīgu speciālo zināšanu un apmācību kursus nebeiguši instruktori.

            Slēpošanas un snovborda instruktoriem trases pakalpojuma sniedzējam jāziņo par visiem nelaimes gadījumiem, kas notikušas viņa apmācības stundu laikā. Šo vadlīniju 7.2.punktā minētajās drošības apmācībās jāiesaista arī slēpošanas un snovborda instruktori.

          Slēpošanas un snovborda instruktoriem ir jābūt ar atpazīšanās zīmēm. Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina iespēja patērētājiem iepazīties ar slēpošanas un snovborda instruktoru kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem.